קישורים


עיריית נצרת עילית http://www.nazareth-illit.muni.il

ארגונים / עמותות 
אש"ל http://www.eshelnet.org.il
משפחה מטפלת רעות – אשל http://www.reutheshel.org.il
איגוד בתי אבות http://www.abaisrael.co.il 
עמל http://www.amal.org.il
יד ריבה http://www.yadriva.org.il 
יד שרה http://www.yadsarah.org.il
ועידת התביעות http://www.yadsarah.org.il
הקרן לרווחת ניצולי השואה http://www.yadsarah.org.il

משרדי הממשלה
ביטוח לאומי http://www.btl.gov.il
משרד הבריאות http://www.health.gov.il
משרד הרווחה http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha
משרד הקליטה http://www.moia.gov.il/Moia_he
משרד השיכון http://www.moch.gov.il/moch
משרד הגימלאים http://www.yadsarah.org.il

קופות חולים
קופת חולים כללית http://www.clalit.co.il/he-il
קופת חולים מכבי http://www.maccabi-health.co.il
קופת חולים לאומית http://www.leumit.co.ii
קופת חולים מאוחדתhttps://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/index.jsp

בתי חולים
ב"ח העמק http://www.clalit.org.il/haemek
ב"ח איטלקי http://dunsguide.dundb.co.il/L99994332-C7300.aspx
ב"ח אנגלי http://dunsguide.dundb.co.il/L99994332-C7300.aspx
ב"ח פוריה http://www.le-la.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
ב"ח צרפתי http://dunsguide.dundb.co.il/L99994332-C7300.aspx
ב"ח רמב"מ http://www.rambam.org.il